ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.043-556-001-8 ต่อ 112


ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบ
รหัสบัตรประชาชน :
   

กรุณาใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการเข้าสู่ระบบเงินเดือน (ไม่ต้องมีขีด)
หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้หรือมีปัญหาในการใช้งานระบบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเงิน

[ กลับหน้าหลัก ] [ ออกจากระบบ ]